The BlogShare

Người đứng sau sự thành công của Triển lãm Học đường 4.0, Hội thảo và Triển lãm Chuyển đổi số trong Giáo dục phổ thông chia sẻ về hành trình kết nối doanh nghiệp.