Conference Digital Economy 23-26 July 2017 with over 100 sessions - San Fancisco, CA Buy Tickets Now!

Startup Challenge

Meh synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fanny pack nostrud.

Start up Challenge

Meh synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fanny pack nostrud.

Mentor Program

Et leggings fanny pack, elit bespoke vinyl art party Pitchfork selfies master cleanse flexitarian.

Startup Networking

Meh synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fanny pack nostrud.

Location

Grand Conference Hall - 881 7th Ave New York, NY

Meh synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fanny pack nostrud.

Conference Schedule

This is sample of page tagline and you can set it up using page option
Expand All +
 • NGÀY 1 (14/04/2021)


 • ● Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Nội

 • ● Triển lãm diễn ra cả ngày

 • ● Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Nội

 • ● Ông Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (Đang xác nhận)

 • ● GS. TS. Nguyễn Ngọc Phú, PCT - Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam.

 • ● Đại diện lãnh đạo VioEdu (Đang xác nhận)

 • ● Bà Keri Cheetham, Giám đốc Điều phối, Viện Giáo dục, Đại học Massey, New Zealand.

 • ● Đại diện lãnh đạo CMC

 • ● Đại diện Lãnh đạo MobiEdu

 • Thành phần tham gia:
  ● Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
  ● Ông Đặng Vũ Tuấn, PGĐ Sở TTTT Hà Nội. (Đang xác nhận)
  ● Ông Nguyễn Trí Hiển, chuyên gia công nghệ giáo dục Edtech.
  ● Đại diện các Trường học tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội cấp (MN, TH, THCS, THPT, GDTX)

 • NGÀY 2 (15/04/2021)


 • ● Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Nội

 • ● Triển lãm diễn ra cả ngày


Latest News

Hurry Up!

Last year our tickets sold fast so don’t miss. Conference will start in

Our Speakers

This is sample of page tagline and you can set it up using page option