Schedule Fullwidth

This is sample of page tagline and you can set it up using page option
Expand All +
 • NGÀY 1 (14/04/2021)


 • ● Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Nội

 • ● Triển lãm diễn ra cả ngày

 • ● Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Nội

 • ● Ông Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (Đang xác nhận)

 • ● GS. TS. Nguyễn Ngọc Phú, PCT - Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam.

 • ● Đại diện lãnh đạo VioEdu (Đang xác nhận)

 • ● Bà Keri Cheetham, Giám đốc Điều phối, Viện Giáo dục, Đại học Massey, New Zealand.

 • ● Đại diện lãnh đạo CMC

 • ● Đại diện Lãnh đạo MobiEdu

 • Thành phần tham gia:
  ● Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
  ● Ông Đặng Vũ Tuấn, PGĐ Sở TTTT Hà Nội. (Đang xác nhận)
  ● Ông Nguyễn Trí Hiển, chuyên gia công nghệ giáo dục Edtech.
  ● Đại diện các Trường học tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội cấp (MN, TH, THCS, THPT, GDTX)

 • NGÀY 2 (15/04/2021)


 • ● Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Nội

 • ● Triển lãm diễn ra cả ngày