CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

CHỦ ĐỀ: “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỦ ĐÔ”

Thời gian: Thứ 4, ngày 14/04/2021, 08:00 – 17:00
Địa điểm: Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội.